Vi gør det nemt

Easy Project finder midlerne til dit næste projekt fra EU og almennyttige fonde. Vi har 12 års dansk og international erfaring med projekter, fundraising, sprog og kultur.

se mere

START-MØDE

Vi holder et uforpligtende møde af ca. 1 times varighed, hvor I fortæller om jeres projekt idé, og jeg laver en indledende vurdering af projektets potentiale og kommer med anbefalinger til forbedringer.
se mere >>

I resten af projektstadierne, kan jeg fungere som sparringspartner, eller jeg kan spille hovedrollen afhængigt af jeres behov. Har I behov for en afklaringsproces om jeres spidskompetencer, inden I vælger projekt idé, er jeg også vant til at stå i spidsen for det.

ANALYSE

Før en ansøgning kan skrives, er der en masse spørgsmål at besvare. Hvilke fonde er relevante, er projektet innovativt nok, og med stærke resultater, er der bred opbakning i organisationen, er selvfinansiering og partnere på plads, er blot nogle af dem.

se mere >>

Jeg kan udarbejde en analyse, som svarer på spørgsmål, afhængigt af jeres specifikke behov. Den kan f.eks. indeholde en afsøgning af markedet for om jeres resultater er innovative nok, en vurdering af, om mål og resultater er holdbare, mulige fonde og meget mere.

ANSØGNING

Så skal det konkrete projekt designes. Hvilke konkrete resultater skal udarbejdes, og af hvem, hvordan skal projektet forløbe, hvornår er der partnermøder, og om hvad og meget mere.

se mere >>

I skal vurdere, om I har tiden og kompetencerne til selv at skrive ansøgningen, eller om jeg skal involveres i det, enten som sparringspartner eller som den primære skrivende part.

GENNEMFØRSEL

Alle fonde kræver en vis mængde af administration og ofte en lidt anderledes og mere omfattende projektledelse end et internt projekt. Jeg kan rådgive i forhold til projektledelse, regnskab og administration, eller jeg kan være den primære projektleder.

se mere >>

Det kan indebære planlægning af opstartsmødet med partnere, ledelse og monitorering af projektet, rådgivning om formidling, udnyttelse og bæredygtighed af projektresultaterne, ekstern evaluering af projektets fremskridt og af projektresultaterne, afrapporteringer til fonden samt oversættelse af tekstprodukter.

Gode råd til dig

Gode råd til, hvad I skal tænke over, inden I går i gang med ansøgningsprocessen.

Gode råd til udformning af ansøgninger.

Kunderne siger

Jannie har skrevet flere ansøgninger til EU programmer for VIA UC. Blandt andet fik vi 2,2 millioner kr. til at udvikle et kursus, som uddanner pensionister som mentorer for udsatte unge, og vi fik 2,8 millioner kr. til at udvikle et innovativt modul til Socialrådgiver- og Pædagoguddannelsen.

Jannie har projektledet og administreret flere større EU projekter sikkert i havn. Hun har arbejdet hårdt med at sikre kvalitet i produkterne samtidig med, at hun koordinerede et stort og sammensat konsortium med myndighed, konsekvens og venlighed. Jannie har styret projektprocesser lige fra idéudvikling til afrapportering, og hele det bevilgede tilskud er altid kommet hjem.

Jannie har arrangeret studieture til udlandet af stor kvalitet for mange studerende og for personale. Jeg deltog selv i én til Holland for Direktionen og Bestyrelsen ved CVU Midt-Vest og CVU Vita. Programmet for dagene var yderst velorganiseret, og når betingelserne ændrede sig, blev programmet lynhurtigt justeret. Vi fik alle et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde med fusionen til VIA UC.

Harald Mikkelsen

Rektor, VIA University College

Jannie Hesselbjerg was the main organiser of a 1-week study visit at Tradium for 18 teachers from our network of 103 technical schools in France. The program was excellently prepared and organised and was carried through with both professionalism and warmth. It was an extremely enriching experience. Even when our hotel had a very serious fire, she and the others showed high solidarity and empathy. Their organisational, practical and psychological support made a difficult situation so easy that we stayed and had our dinner and an extremely enjoyable evening despite!

Pierre Touillon ,

Chef for Efter- og Videreuddannelse, CCCA-BTP

Jannie og jeg var sammen projektledere på EU projektet OUTLiNES. Det projekt gav mig erfaring, kontakter, produkter og faglig vægt til, at jeg senere kunne gennemføre endnu et EU projekt, og det blev også startskuddet til min deltagelse i at opstarte VIA UCs program for outdoor perspektiver i professionsuddannelser. Jannie formåede meget hurtigt at sætte sig ind i det faglige grundlag for projektet, og hun holdt styr på alle teknisk-administrative aspekter af projektet som regnskab, kommunikation med EU kontorer, afrapporteringer, logistik, partnerkontakt og meget mere, så jeg kunne fokusere på de rent faglige aspekter. Det var samtidig en ren fornøjelse og rigtig sjovt at samarbejde med Jannie.

Karen Barfod

Lektor, Programkoordinator for outdoorpædagogik og Ph.d. -studerende, VIA University College

EnglishDanish